Marknadsföring

Redan 1937 utkom ICC för första gången med ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Idag är reglerna, mer kända som ICC:s Marknadsföringskod, internationellt erkända och tillämpas antingen i sin helhet eller ligger till grund för nationell reglering i fler än 90 länder. ICC-koden skyddar konsumenter genom att sätta standarden för hur marknadsförare säkerställer att deras kommunikation är etisk, vederhäftig och laglig. Sedan den första Marknadsföringskoden publicerades för över 80 år sedan har mycket hänt på marknadsföringsområdet. ICC har därför, som tillägg till de regelbundet uppdaterade reglerna, publicerat ytterligare riktlinjer och vägledningar.

ICC uppmanar marknadsförare att följa principerna för ansvarsfull marknadsföring, särskilt vad gäller efterlevnaden och överträffandet av legala krav, samt vad gäller kommunikation riktad till barn. Genom att göra det möter branschen sina skyldigheter att kommunicera etiskt, vederhäftigt och lagligt. Såväl branschen som nationella och regionala självregleringsorgan bör löpande utvärdera självregleringen för att säkerställa att den hålls uppdaterad enligt gällande norm. I Sverige är det ICC:s Marknadsföringskommitté som bevakar och utvecklar våra olika marknadsföringsregler och -riktlinjer. Läs mer om kommittén här »

Nedan kan du läsa mer om ICC-kodens grundregler samt de fördjupande riktlinjer som utvecklats för att bidra till ansvarsfull marknadsföring även på mer tekniska områden.