Marknadsföring i digitala kanaler

De senaste decenniernas snabba framväxt av teknikbaserad reklam och kommunikationsmetoder har gjort det viktigare än någonsin att säkerställa företagens acceptans i samhället och att deras marknadskommunikation uppfattas som tillförlitlig i den digitala världen. Som komplement till den teknikneutrala ICC-koden, har vi publicerat särskild vägledning vad gäller användningen av digitalt baserade förfaranden, såsom intressebaserad reklam online, native advertising och marknadsföring till mobila enheter.

– Guidance on Native Advertising
– 
ICC Resource Guide for Self-Regulation of Online Behavioral Advertising (OBA) 
– 
ICC Guide for Responsible Mobile Marketing Communications

Tillbaka till huvudsidan »