ICC Sveriges smittskyddspolicy vid fysiska evenemang

I takt med att restriktioner implementerade för att stoppa spridningen av Covid-19 upphävs och allt fler av ICC:s möten och evenemang kommer att ske i fysiskt format tillämpar ICC Sverige följande smittskyddspolicy:

Vaccinstatus
Deltagare vid evenemang måste vid anmälan uppge huruvida de är vaccinerade eller inte, samt i vilken utsträckning (1, 2 eller ingen spruta). ICC lägger ingen vikt vid huruvida deltagare är vaccinerade eller ej, utan tillämpar denna policy för att kunna bedöma om s.k. snabbtester behöver erbjudas på plats.

Vid evenemanget
ICC:s fysiska evenemang sker tills vidare i deltagarmässigt reducerat format för att kunna säkerställa att deltagare kan placeras med ordentliga avstånd till varandra, samt för att möjliggöra god ventilation. Vid evenemangen tillhandahålls god kapacitet för handhygien, både i form av handtvätt med tvål och rinnande vatten och tillgång till handsprit.

Egenansvar vid sjukdomssymptom
Deltagare som inför evenemanget känner av eller uppvisar symptom på Covid-19 ombeds att stanna hemma. ICC tar inte ut någon avgift för utebliven närvaro i händelse av sjukdom. ICC förbehåller sig också rätten att avvisa deltagare som uppvisar symptom från evenemanget.