10
Dec

Så kan skiljeförfaranden lösa internationella klimattvister

Idag skriver Dagens Juridik om ICC:s nya rapport ”Resolving Climate Change-Related Disputes through Arbitration” där en arbetsgrupp granskat skiljeförfarandets roll för att lösa internationella klimatrelaterade tvister. Syftet är att säkerställa en tvistlösningsmekanism som följer med i utvecklingen…

Läs mer