20
Nov

Nya IP Roadmap reder ut immaterialrättsdjungeln

– Uppdaterad guide kartlägger och navigerar genom komplexa immaterialrättsfrågor som företagsledare, politiker och jurister ofta ställs inför. Immaterialrätten är ett växande område som för med sig nya frågor, rättigheter och följder för företag världen över.…

Läs mer
30
Oct

Nya skiljedomsregler stärker ICC:s tvistlösning

Uppdaterade regler ska effektivisera och öka transparensen i Internationella Handelskammarens (ICC) skiljeförfaranden. Bland nyheterna återfinns bland annat utökad omfattning av förenklade skiljeförfaranden, ökade möjligheter att konsolidera tvister med flera parter och att hålla muntliga förhandlingar…

Läs mer