Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté administrerar två stiftelser som årligen delar ut stipendiemedel för projekt inom ramen för respektive stiftelses ändamål.

ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Läs mer om vilka typer av projekt som kan erhålla stiftelsemedel och hur du ansöker via det här dokumentet >>>
Ladda ner ansökningsblankett här >>>

Svenska ICC
Box 5501, 114 85 Stockholm
E-mail: icc@icc.se