02
Feb

Kommissionsmöte: Trade and Investment

Online

Nästa möte i vår internationella kommission Trade and investment äger rum digitalt den 2 februari. Mötet ommer att fokusera på kommissionens prioriteringar under 2022. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra…

Läs mer
02
Feb

Arbetsmöte: Cybersäkerhet

Online

FN har nyss inlett en tvåårig process för att förhandla fram ett globalt fördrag om cyberbrottslighet. Förhandlingarna löper parallellt med uppdateringen av den redan existerande Budapestkonventionen om IT-brottslighet, som bl.a. Sverige har skrivit under. Förhandlingarna…

Läs mer
03
Feb

Global Briefing med Mathias Cormann

Online

I arbetet med att utveckla policy som underlättar handel arbetar ICC nära olika regionala och internationella organisationer. En sådan organisation är OECD, i vilken vi bland annat diskuterar utvecklingen för policyområden som skatter och digital…

Läs mer
09
Mar

Kommittémöte: Marknadsföring

Stockholm

Nästa möte i kommittén Marknadsföring äger rum den 9 mars kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg och vice ordförande Helén Waxberg. Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta henrik.blomqvist@icc.se

Läs mer