27
May

ICC Knowledge Solutions Assembly

Paris

Den 27 maj arrangerar ICC det första Knowledge Solutions Assembly på temat ”Helping business to shape a better future together”. Syftet är att ge medlemmar som är aktiva i kommittéer, kommissioner och arbetsgrupper möjlighet att få mer information om ICC:s nya arbetsprogram, samt hur ICC…

Läs mer
29
May

World Council

Paris

ICC:s World Council är ICC:s högsta beslutande organ inom ICC globalt. I ICC:s World Council deltar två representanter ifrån ICC Sverige, valda under ICC Sveriges årsmöte. Rapport ifrån World Council sänds till medlemmar av ICC…

Läs mer
05
Jun

Remissmöte

Stockholm

ICC Sverige har fått Agenda 2030-delegationens slutbetänkande på remiss. För att samla upp våra medlemmars synpunkter kallar vi till möte onsdag 5 juni kl. 13.00-14.30. Om ditt företag har synpunkter eller intresse av att delta…

Läs mer
12
Jun

Seminarium: Cirkulär Ekonomi och Green Deals

Stockholm

ICC bjuder tillsammans med Ragn-Sells och Nederländernas ambassad in till ett förmiddagsseminarium om Cirkulär Ekonomi, green deals och den nödvändiga moderniseringen av avfallshierarkin med avfallshierarkins skapare Dr. Ad Lansink. Inledningstalar gör Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör…

Läs mer