12
Apr

ICC Commission on the Digital Economy

Online

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on the Digital Economy äger rum digitalt den 12 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté för Digital Ekonomi. Om du är…

Läs mer
15
Apr

ICC Commission on Taxation

Online

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on Taxation äger rum digitalt den 15 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges skattekommitté . Om du är intresserad av att delta…

Läs mer
11
May

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Stockholm

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
19
May

Kurs: Incoterms®2020 – Live online

Online

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms®. ICC har flyttat online med sina populära kurser i Incoterms®2020 för att fortsatt kunna erbjuda de kurser som vi annars håller i klassrum. Kursen…

Läs mer