10
May

Kommittémöte: Konkurrens

Online

Nästa möte i kommittén Konkurrens äger rum den 10 maj, kl. 13.00–14.30. Konkurrenskommittén utgörs av representanter för ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Aktuella frågor är bland annat företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning…

Läs mer
11
May

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Stockholm

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
19
May

Kurs: Incoterms®2020 – Live online

Online

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms®. ICC har flyttat online med sina populära kurser i Incoterms®2020 för att fortsatt kunna erbjuda de kurser som vi annars håller i klassrum. Kursen…

Läs mer