19
May

Kommittémöte: Skatter

Stockholm

Nästa kommissionsmöte i vår Skattekommitté äger rum den 19 maj. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
24
May

Kommittémöte: Immaterialrätt

Stockholm

Nästa möte i vår Immaterialrättskommitté äger rum den 24 maj, kl. 15.00–17.00. Vad är egentligen värdet på immateriella rättigheter? Vad driver värdet i en patentportfölj och vad står ett organisationsvarumärke för? Det är några av de…

Läs mer
31
May

Extrainsatt kommissionsmöte:

Digitalt

Extrainsatt kommissionsmöte i vår internationella Commission on Arbitration & ADR med anledning av lanseringen av rapporten Leveraging Technology for Fair, Effective and Efficient International Arbitration Proceedings äger rum 31 maj kl 14.30–16.30. För mer information om hur du…

Läs mer
03
Jun

Kommittémöte: Hållbarhet

Stockholm

Vårens möte i vår kommitté Hållbarhet äger rum den 3 juni, kl. 08.00–10.00. Kommittémötet arrangeras i direkt anslutning till den sista dagen av FN:s miljökonferens Stockholm +50. Konferensen innebär att det kommer att befinna sig många internationella…

Läs mer
08
Jun

Kommittémöte: Handels- och investeringskommittén

Stockholm

Nästa kommissionsmöte i vår Handels- och investeringskommitté äger rum den 8 juni kl. 15.00–17.00. Under kommittémötet kommer vi att belysa och diskutera geopolitikens ökade inverkan på internationell handel och investeringar, både mot bakgrund av den ryska…

Läs mer