27
Sep

Kommittémöte: Marknadsföring

Stockholm

Nästa möte i kommittén för Marknadsföring äger rum den 27 september kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg, L’Oréal, och vice ordförande Helén Waxberg, Waxberg Law. Om du är intresserad av att ingå i…

Läs mer
29
Sep

Kommissionsmöte: Competition

Paris

Nästa möte i vår internationella kommission Competition äger rum i ett hybridformat (Paris/online) torsdagen den 29 september, kl. 14.00–16.30. Vid mötet deltar ordföranden för den franska konkurrensmyndigheten, Benoît Coeuré, för att diskutera europeisk tillämpning av konkurrensrätt i…

Läs mer