10
Mar

Commission on Intellectual Property

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Commission on Intellectual Property äger rum digitalt den 10 mars, 2021. På mötet kommer bl.a. Kommissionens nya projekt för 2021, däribland uppdateringen av ICC:s Innovation principles, översättningar och regionala lanseringar av IP Roadmap samt kommissionens…

Läs mer
17
Mar

Commission on Environment & Energy

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Environment & Energy äger rum digitalt den 17 mars, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Hållbarhet. Om du är intresserad av att…

Läs mer
23
Mar

Årsmöte

Online

ICC Sverige håller sitt årsmöte digitalt den 23 mars 2021. Informationen uppdateras. Media: för frågor om ackreditering, kontakta Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, på e-post kajsa.persson-berg@icc.se.

Läs mer
25
Mar

Kurs: Incoterms®2020 – Live online

Online

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms®. ICC har flyttat online med sina populära kurser i Incoterms®2020 för att fortsatt kunna erbjuda de kurser som vi annars håller i klassrum. Kursen…

Läs mer
31
Mar

ICC Banking Commission

Online

Nästa möte i ICC:s Banking Commission  äger rum den 31 mars 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Trade Finance. Om du är intresserad av att delta i någon…

Läs mer