01
Dec

ICC Commission on Marketing & Advertising

Digitalt

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för Marketing & Advertising sker digitalt den 14 oktober 2020. Vill du delta i mötet, eller veta mer om hur ICC arbetar med  marknadsföringsfrågor? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.

Läs mer
01
Dec

ICC 2021 Rules of Arbitration – Global Launch

Online

Välkommen att delta i den globala lanseringen av ICC:s ”nya” skiljedomsregler! – – – The ICC International Court of Arbitration unveils its 2021 Rules of Arbitration. The ”new” Rules make noticeable changes to the framework of ICC…

Läs mer
09
Dec

Commission on Trade and Investment

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för handels- och investeringspolitik äger rum digitalt den 9 december, 2020. Mötet kommer att fokusera på ICC:s prioriteringar gällande handelsfrågor, USAs handelspolitik under den nya administrationen samt erbjuda uppdateringar…

Läs mer