06
Oct

Kommittémöte: Digital Ekonomi

Stockholm/Online

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Digital Ekonomi äger rum den 6 oktober, kl. 14.00–16.00.  Temat för mötet är utvecklingen inom EU med särskild tonvikt på lagförslagen Digital Services Act respektive Digital Markets Act. Kommittén leds av…

Läs mer
07
Oct

Kommittémöte: Skiljedom

Stockholm

Höstens möte i Skiljedomskommittén äger rum den 7 oktober, 2021. Kommittén leds av ordförande Therese Isaksson, Partner, Westerberg & Partners, och  vice ordförande Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms universitet. Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till…

Läs mer
11
Oct

ICC-FIDIC Conference

Online

ICC-FIDIC Conference For the first time, ICC and the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) will hold their annual ICC-FIDIC Conference in a virtual format on 11-12 October 2021! The event gathers the world’s leading construction…

Läs mer
14
Oct

Kommissionsmöte: Commercial Law and Practice

Online

Nästa möte i vår internationella kommission Commercial Law and Practice äger rum digitalt torsdagen den 14 oktober, kl. 14.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: Digital Economy

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till digital ekonomi? Vänligen kontakta…

Läs mer