ICC:s Miljö- och klimatriktlinjer

Klimatförändringarna och den gröna omställningen är prioriterade frågor för näringslivet. Det märks inte minst i Sverige. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är två exempel på termer som snabbt vuxit i popularitet de senaste åren, men där det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation. Det är mot bakgrund av denna problematik som ICC, på initiativ av organisationens svenska medlemmar, under hösten 2021 publicerade en uppdatering av de miljö- och klimatriktlinjer som länge utgjort ett komplement till ICC-koden. 

ICC:s Riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat (ICC:s miljö- och klimatriktlinjer) hjälper företag att kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på ett etiskt och vederhäftigt vis och ger användaren praktisk vägledning i vilken bevisbörda som krävs för att undvika vilseledande element. Bland annat inkluderar vägledningen en checklista, mot vilken användare kan stämma av om deras budskap omfattas av de särskilda regler som gäller för den här typen av kommunikation.

 

 

 

Tillbaka till huvudsidan »

Utbildning

Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat
Den officiella kursen om ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer

Vad utgör ett miljö- och klimatpåstående? Hur får de användas i marknadskommunikation? Vad är riskerna med användning av miljö- och klimatpåståenden? Hur använder man dem utan att riskera att bli anklagad för greenwashing? 

Under den här 1,5 timme långa digitala utbildningen får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.

>>> Du hittar mer information, datum och anmälningsformulär här!

+ Läs mer