Kurs: Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat (sv)

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat en digital utbildning. Under 1,5 timme får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.

+ Läs mer

Grundkurs i ansvarsfull marknadsföring (eng)

Ethical Marketing and Advertising är en digital grundkurs i ansvarsfull marknadsföring som erbjuds via vår internationella utbildningsplattform ICC Academy. Kursen riktar sig till alla verksamma inom marknadskommunikation, från marknadsförare till policyutvecklare och akademiska institutioner. Kursen är kostnadsfri och hålls på engelska. För den som önskar få ett officiellt certifikat om genomgången utbildning erbjuds examinering mot en kostnad.

Gå direkt till ICC Academy »

Lektioner:

1.What is the ICC Code
2. Importance of Ethical Advertising
3. Ethical Principles relating to Customers
4. Ethical Principles relating to Society
5. Ethical Principles relating to Competitors
6. Digital Marketing

+ Läs mer