Kurs: Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat en digital utbildning. Under 1,5 timme får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.

+ Läs mer

Anmälan till kurstillfälle 14 mars, kl 11:30-13:00

Om du inte ser anmälningsformuläret nedan, vänligen gör din anmälan direkt via den här länken »

Vi erbjuder även företagsinterna kurser. Kontakta kurs@icc.se för mer information.

+ Läs mer

NYHET! - Certificate in Responsible Green Marketing Communications • RGMC (eng)

Vill du få mer ingående kunskaper om ansvarsfull marknadsföring kopplat till miljö och klimat? Vill du kanske själv kunna bestämma tempo på kursen? Då är vi glada att presentera den nya kursen Certificate in Responsible Green Marketing Communications (RGMC)

Kursen har utvecklats av ICC:s globala utbildningsplattform ICC Academy och bygger vidare på ICC Sveriges svenska förlaga. Under fem moduler går kursen bland annat igenom ICC:s miljö- och klimatriktlinjer, vilken typ av bevisning ett miljöpåstående kräver samt praktiska exempel på reklam som inte levt upp till kraven. Total tid för den digitala kursen beräknas till 3 timmar, men kursdeltagaren avgör själv vilken takt kursen ska genomföras i. Efter godkänd examination erhåller kursdeltagaren ett ICC Certificate of Achievement. Läs mer i flyern nedan, eller gå direkt till ICC Academy »

+ Läs mer

Grundkurs i ansvarsfull marknadsföring (eng)

Ethical Marketing and Advertising är en digital grundkurs i ansvarsfull marknadsföring som erbjuds via vår internationella utbildningsplattform ICC Academy. Kursen riktar sig till alla verksamma inom marknadskommunikation, från marknadsförare till policyutvecklare och akademiska institutioner. Kursen är kostnadsfri och hålls på engelska. För den som önskar få ett officiellt certifikat om genomgången utbildning erbjuds examinering mot en kostnad.

Gå direkt till ICC Academy »

Lektioner:

1.What is the ICC Code
2. Importance of Ethical Advertising
3. Ethical Principles relating to Customers
4. Ethical Principles relating to Society
5. Ethical Principles relating to Competitors
6. Digital Marketing

+ Läs mer