Marknadsundersökningar

ICC/ESOMAR International Code of Market and Social Research utgör den internationella standarden för etik i marknadsundersökningar. Koden är utvecklad i syfte att utgöra ett omfattande ramverk av självreglering inom marknads-, opinions- och sociala undersökningar och dataanalyser. Den upprättar god sed för etisk och professionalitet inom forskning, vilket främjar tilltron till branschen. I Sverige tillämpas reglerna av Etiska rådet för marknadsundersökningar i deras bedömningar.

Ladda ner ICC/ESOMAR International Code of Market and Social Research >>>

 

 

Tillbaka till huvudsidan »