• ICC:s Skiljedomstol grundades 1923 och är idag en världsledande instans för att lösa kommersiella tvister.
  • Stockholmsflytt försäkrade funktionaliteten under andra världskriget.
  • Jubileet kommer att uppmärksammas under hela 2023, med ett lanseringsevenemang den 19 januari.

För att företag ska våga och vilja göra affärer globalt krävs välfungerande och oberoende system för att lösa eventuella tvister. Det var mot den bakgrunden som ICC redan 1923 etablerade ICC International Court of Arbitration (ICC:s Skiljedomstol). Genom åren har Skiljedomstolen utvecklats till ett världsledande tvistlösningsinstitut som erbjuder såväl skiljedom som alternativ tvistlösning. Skiljedomstolen agerar också ”Appointing Authority” i tvister under UNCITRAL:s regler.

Idag utgör Skiljedomstolen en effektiv, konfidentiell och neutral tvistlösningsinstans som under 2022 noterade sitt 27 000:e ärende. I den årliga undersökning som genomförs av Queen Mary University i London och White & Case har Skiljedomstolen flera år i rad utnämnts till mest föredragna tvistlösningsinstitut.

För att fira 100-årsjubileet inleds nu ett jubileumsår fyllt av olika evenemang världen över. Året inleds med en digital lansering den 19 januari 2023, kl. 14.00 där Skiljedomstolens ordförande Claudia Salomon och generalsekreterare Alexander G. Fessas tillsammans med ICC:s generalsekreterare John Denton avslöjar vad som kommer att hända under året.

Både ICC och Skiljedomstolen har sedan starten varit placerade i Paris, men Sverige spelar faktiskt en signifikant roll i dess historia då man under andra världskriget temporärt flyttade verksamheten till Stockholm. På så sätt skyddades viktiga dokument och tvistlösningsarbetet kunde fortsätta.

En unik funktion i ICC:s skiljeförfaranden är dess kvalitetsgranskning. Genom att skiljedomar går igenom en process där Skiljedomstolens ledamöter först granskat skiljenämndens förslag säkras kvaliteten och risken för att parter väcker klandertalan minskar. Ledamöterna utses av ICC:s nationalkommittéer. Svenska ledamöter är sedan juni 2021 Therese Isaksson, Partner på Westerberg & Partners, och Patricia Shaughnessy, docent i internationell process- och skiljedomsrätt på Stockholms Universitet.

Den globala kommissionen Arbitration and ADR ansvarar för att bevaka utvecklingen på området och uppdatera ICC:s olika regelverk för att säkerställa fortsatt effektiva processer. Kommissionen har sedan i höstas en svensk vice ordförande: Aisha Nadar, Counsel, Advokatfirman Runeland. Från svenskt håll sammanställs synpunkter och förslag till kommissionen i ICC Sveriges Skiljedomskommitté.

Vill du delta i jubileumslanseringen? Registrera dig här >>>

Vill du tala med någon med koppling till Skiljedomstolen eller ha mer information om arbete och historia eller hur ICC Sverige arbetar med tvistlösning?

Kontakta Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, ICC Sverige, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. 0761037878