Skiljedom

Välfungerande, oberoende och rättssäker tvistlösning som säkerställer efterlevnaden av internationella avtal är en förutsättning för att företag ska våga och vilja göra affärer globalt. Genom skiljeförfaranden och medling sker tvistlösning genom en neutral instans som inte riskerar att gynna någon av parterna. Ingen part behöver uppträda på motpartens hemmaplan och därmed anpassa sig till motpartens språk eller domstolsprocesser.

Vad gör kommittén?

Internationella Handelskammarens Skiljedomstol (ICC International Court of Arbitration) är ett av världens ledande tvistlösningsinstitut. Skiljedomstolen utvecklar ICC:s skiljedomsregler, som tillhandahåller ett neutralt ramverk för internationell tvistlösning, utser skiljedomare, granskar förslag till skiljedomar och fastställer skiljedomarnas arvoden.

Skiljedomskommittén följer samt bidrar till det löpande arbetet med ICC:s skiljedomsregler och utvecklingen på tvistlösningsområdet globalt. En viktig roll är också att sprida kunskap om ICC:s Skiljedomstol i Sverige och fördelarna med skiljeförfaranden för att lösa kommersiella tvister samt öka svenska skiljedomares synlighet internationellt. Den som är utsedd till svensk ledamot i ICC:s Skiljedomstol leder den svenska Skiljedomskommittén medan den som är utsedd till suppleant är vice ordförande i kommittén. Ett antal av kommitténs ledamöter är också ledamöter i ICC:s internationella Commission on Arbitration and ADR som tar fram policydokument och riktlinjer av betydelse för ICC:s tvistlösning.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat Therese Isaksson, Westerberg & Partners

Vice ordförande: Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet

Thomas Tendorf A1 Advokater
John Kadelburger Advokat John Kadelburger AB
Maria Nisell Advokat Maria Nisell AB
Tore Wiwen-Nilsson Advokat Tore Wiwen-Nilsson
Erik Wernberg Advokatfirman Cederquist
Simon Arvmyren Advokatfirman Delphi KB
Polina Permyakova Advokatfirman Delphi KB
Sandra Kaznova Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Torbjörn Spector Advokatfirman Höök Spector
Mikael Linton-Wahlgren Advokatfirman Linton-Wahlgren AB
Hans Bagner Advokatfirman Morssing & Nycander
Lars Boman Advokatfirman Morssing & Nycander
Aisha Nadar Advokatfirman Runeland AB
Cecilia Möller Norsted Advokatfirman Vinge KB
Lars Perhard CERTA Lars Perhard Advokatbyrå AB
Cecilia Eneheim Iveberg Eneheim Iveberg Advokatbyrå AB
Jonas Löttiger Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Caroline Gulliksson Dock Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Daniel Waerme Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Mathilde Hofbauer Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Pontus Ewerlöf Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Johnny Herre Högsta Domstolen
Katarina Mild Kastell Avdokatbyrå AB
Olof Larsberger Kastell Advokatbyrå AB
Robin Oldenstam Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Mattias Göransson Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Stefan Brocker Mannheimer Swartling Advokatbyrå GÖTEBORG
Wendela Hårdemark MAQS Advokatbyrå STOCKHOLM
Pontus Scherp Norburg & Scherp Advokatbyrå
Fredrik Norburg Norburg & Scherp Advokatbyrå
Pamela Lannerheim Angergård Ramberg Advokater KB
Johan Sidklev Roschier Advokatbyrå AB
Shirin Saif Roschier Advokatbyrå AB
Olof Rågmark Rågmark & Partners Advokatbyrå KB
Linda Landén Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karl Guterstam Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Cecilia Gauffin Setterwalls Advokatbyrå AB
Hans Dahlberg Kolga Setterwalls Advokatbyrå AB
David Gräslund Skanska AB
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Dan Öwerström Svea Hovrätt
Tom Johansson Tom Johansson Advokatbyrå
Eva Storskrubb Uppsala Universitet
Bo G.H. Nilsson Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Jesper Tiberg Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Filippa Exelin White & Case
Rasmus Lüning White & Case

Ledamöter i den internationella kommissionen

Tore Wiwen-Nilsson Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Simon Arvmyren Advokatfirman Delphi
Polina Permyakova Advokatfirman Delphi
Hans Bagner Advokatfirman Mossing & Nycander
Aisha Nadar Advokatfirman Runeland AB
Cecilia Möller Norsted Advokatfirman Vinge
Pontus Ewerlöf Hannes Snellman
John Kadelburger Kadelburger Law
Stefan Brocker Mannheimer Swartling Advokatbyrå GÖTEBORG
Pontus Scherp Norburg & Scherp
David Gräslund Skanska AB
Patricia Shaughnessy Stockholms universitet
Therese Isaksson Westerberg & Partners