Medlemskap i Internationella Handelskammaren

Ett medlemskap är en fördel för företaget och samtidigt en förmån för dess anställda. Företaget säkrar tidig information och får ta del av analyser som har direkt påverkan på möjligheten att göra internationella affärer. Därtill får de anställda ingå i våra nationella och internationella kommittéer, utbyta erfarenheter med andra sakkunniga och delta i aktiviteter som ökar företagets synlighet globalt.

I vårt medlemspaket kan du läsa mer om vad ett medlemskap innebär, klicka här för att läsa dokumentet.