08
Nov

Kommittémöte: Handel & investeringar

Göteborg

Tema för mötet är WTO och den kommande ministerkonferensen MC13, samt EU:s strategi för ekonomisk säkerhet, dess effekter på näringslivet och handelspolitikens roll i att stärka resiliensen i globala värdekedjor. Deltar gör bl.a. Sveriges nya…

Läs mer