• Stockholm
  • 10 Jun, 09.00–12.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår Hållbarhetskommitté äger rum i Stockholm den 10 juni, kl. 09.00–12.00. Mötet leds av ordförande Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation på Skanska, samt vice ordförande Marie Trogstam, Chef Hållbarhet & Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med hållbarhet, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.