Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat – FULLBOKAD, se andra datum.
Den officiella kursen om ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer

Vad utgör ett miljö- och klimatpåstående? Hur får de användas i marknadskommunikation? Vad är riskerna med användning av miljö- och klimatpåståenden? Hur använder man dem utan att riskera att bli anklagad för greenwashing? 

Under den här digitala utbildningen kommer deltagarna att få en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar. Ladda ner kursinformation som pdf »

Medlemmar i ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och KOMM erhåller rabatt på deltagaravgiften. Mer information och ytterligare datum hittar ni under Utbildning >>>.

Anmälan