Vägen till COP26

ICC:s roll inför COP26

ICC är näringslivets officiella fokalpunkt inom UNFCCC och FN:s klimatkonferenser. Inför COP26 har en rad initiativ lanserats för att identifiera och föda in näringslivets prioriteringar inför och under konferensen. Den som vill bidra till ICC:s arbete uppmanas att engagera sig i initiativen nedan och att vidareförmedla ICC:s officiella policypositioner. Prioriterade ICC-frågor inför konferensen är att fler regeringar ska höja sina klimatambitioner och vara beredda att vidta konkreta åtgärder för att leva upp till dem, att tydliga riktlinjer vad gäller Parisavtalets artikel 6 ska antas och att finanspolitiska åtgärder och regulatoriska incitament ska vara i linje med klimatmålen.

Är du intresserad av att delta i ICC:s förberedelsearbete? Vänligen kontakta vår policyansvarige, Henrik Blomqvist.

Vad gör ICC Sverige?

Som förberedelser inför COP26 kommer ICC Sverige löpande informera om utvecklingen och vilka möjligheter som det finns att engagera sig i ICC:s internationella arbete. Under hösten kommer vi också, utöver ett ordinarie möte i vår Hållbarhetskommitté, att anordna tre tematiska frukostsalonger.

ICC:s frukostsalonger är en hyllning till vår födelseort och de historiska franska salongerna, där vi bjuder in till medlemsexklusiva diskussioner med högt i tak. De är en chans att, i avslappnad miljö och under Chatham House Rule, diskutera och debattera aktuella frågor och politiska ämnen över en frukost. Slutsatserna från frukostsalongerna kommer att ligga till grund för ICC Sveriges inspel till ICC:s internationella påverkansarbete inför COP26. Du hittar teman och datum under Evenemangsfliken.

 

Tillbaka till COP26 startsida

– ICC:s policypositioner

ICC Sverige har publicerat ett dokument där vi pekar ut våra prioriteringar inför COP26 och beskriver varför dessa är av särskild vikt för näringslivet:

Nedan följer en lista på relevanta ICC-policypapper inför COP26 som ligger till grund för vårt påverkansarbete. Fler och uppdaterade dokument kommer att beredas och cirkuleras de kommande månaderna.

+ Läs mer

Artikel 6

En framgångsrik implementering av Artikel 6 skulle bidra till att snabba på klimatomställningen, sänka kostnaden för klimatåtgärder och i längden möjliggöra större harmonisering av olika system för handel med utsläppsrätter. Efter att misslyckanden att enas om en överenskommelse vid såväl COP24 som COP25, står nu hoppet till mötet i Glasgow. I den här sektionen hittar du mer information om Artikel 6, vad den innebär och varför det är en sådan viktig fråga för näringslivet.

Briefing

I samband med ministermötet som ägde rum i juli samlade ICC och IETA representanter från regeringar och näringsliv för en gemensam briefing om utvecklingen i frågan om Artikel 6. Näringslivet driver på för en överenskommelse, och även den brittiska regeringen ser det som en prioritering. Vad är Artikel 6? Kan vi se fram emot lyckade förhandlingar i Glasgow? Och vad innebär egentligen framgång i frågan? Ta del av briefingen här »

Öppet brev till världens klimatministrar inför COP26

Inför COP26 skickade vår globale generalsekreterare John Denton ett öppet brev till världens klimatministrar angående vikten av att få till stånd en överenskommelse om utformningen av regelboken för Artikel 6. I brevet poängterar John Denton att implementeringen av Artikel 6 skulle öppna upp nya sätt för näringslivet att både snabbare och i större skala bidra till klimatomställningen. Läs mer »

+ Läs mer

COP26 in Practice

I början av sommaren arrangerades ett möte för ICC:s medlemmar om hur företag bäst kan ta till vara på den konstruktiva policydiskussion som COP26 erbjuder. Deltog gjorde bland annat ordförandeskapet för COP26 samt representanter från UNFCCC och ICC:s huvudkontor för att ge en överblick av hur COP26 fungerar i praktiken och hur företag kan bidra till en lyckad konferens. Under mötet diskuterades även olika sätt att integrera klimatarbete i företags affärsstrategier. Här nedan kan du ta del av en inspelning:

ICC COP26 in Practice | 01.07.2021 from ICC United Kingdom on Vimeo.

+ Läs mer

Prissättning av koldioxid: Arbetsgrupp

I juni 2021 startades en internationell arbetsgrupp inom ICC för att ta fram övergripande principer och rekommendationer för prissättning av koldioxid. Arbetsgruppen tillsattes mot bakgrund av frågan om regler för internationella koldioxidmarknader, som är en av de kvarstående frågorna i Parisavtalet att förhandla färdigt. Arbetet är tänkt att bygga vidare på ICC:s tidigare policypapper Environmental Taxation Principles från 2012 och Carbon Pricing Principles från 2016. Ni finner arbetsgruppen Working Group on Carbon Pricings Terms of Reference här »

+ Läs mer