Evenemang

Inför klimatkonferensen kommer en rad förberedande möten och konferenser att anordnas. Ni hittar en kalender med officiella möten via länken nedan. Under de olika sektionerna hittar ni även information om evenemang som arrangeras av ICC, våra medlemmar och/eller våra samarbetspartners.

ICC Make Climate Action Everyone’s Business Virtual Forum
Då COP26 kommer att arrangeras i ett deltagarmässigt reducerat format kommer vi mellan den 1–13 november att stå värd för den digitala plattformen Make Climate Action Everyone’s Business. Plattformen beräknas föra samman över 10 000 deltagare från såväl offentlig som privat sektor. På plattformen kommer livesända sessioner att blandas med förinspelat material samt utrymme för nätverkande. Om ni är intresserade av att arrangera en session eller sponsra plattformen, vänligen kontakta Kajsa Persson-Berg.

Tillbaka till COP26 Startsida

FRUKOSTSALONGER

ICC:s frukostsalonger är en hyllning till vår födelseort och de historiska franska salongerna, där vi bjuder in till medlemsexklusiva diskussioner med högt i tak. De är en chans att, i avslappnad miljö och under Chatham House Rule, diskutera och debattera aktuella frågor och politiska ämnen över en frukost. Slutsatserna från frukostsalongerna kommer att ligga till grund för ICC Sveriges inspel till ICC:s internationella påverkansarbete inför COP26. Under hösten kommer vi att anordna följande tre tematiska frukostsalonger:

  • 7 oktober: Vad definierar ett framgångsrikt COP26?
  • 14 oktober: Vad är bra klimatpolitik?
  • 21 oktober: Vem kan rädda klimatet?
+ Läs mer

HÅLLBARHETSKOMMITTÉN | 16 NOVEMBER

Med över 100 hållbarhetschefer och -experter utgör vår hållbarhetskommitté en viktig kanal för att utforma det svenska näringslivets budskap till internationella hållbarhetsdiskussioner. Den 16 november äger höstens möte i kommittén rum, vilket är ett gyllene tillfälle att ta del av den senaste utvecklingen på området och, inte minst, utkomsten av COP26. Om du vill veta mer om hur du engagerar dig i kommittén, kontakta oss.

+ Läs mer

INTERNATIONELLA ICC-EVENEMANG

Inför COP26 kommer flera evenemang att arrangeras av såväl ICC:s internationella sekretariat som av andra nationalkommittéer. Här hittar du mer information om dessa.

26 oktober | IN ENGLISH

ICC Global Leaders for Climate Action
The private sector plays a crucial role in the transition to a net-zero economy and climate change can be the catalyst to help us rethink how we do business. This roundtable, moderated by our Secretary-General John W.H. Denton AO, will bring together a select group of global CEOs to discuss private sector ambition to scale up the net-zero transition and their vision for collective action in tackling the climate change urgency. As a result of this meeting, we expect to issue a list of high-level private sector recommendations, injecting renewed energy into the COP26 negotiations. Läs mer »

1 – 12 november | IN ENGLISH

ICC Make Climate Action Everyone’s Business Virtual Forum
ICC:s medlemmar har kunnat ansöka om att medverka med egna sessioner till vår digitala COP26-plattform, och en lista över de utvalda sessionerna har nu publicerats. Bland annat medverkar IKEA, Ragn-Sells och Zero Mission med egna sessioner. Det är också här ICC:s briefings från förhandlingarna kommer att äga rum. Plattformen är öppen för alla, oavsett om man planerar att vara på plats i Glasgow eller inte. Läs mer om programmet här »

INSPELAT

ICC PreCOP: Global Challenges, International Climate Policy and the Role of Business
I september arrangerade ICC Germany för femte gången sitt preCOP-forum, vilket samlade representanter från alla sektorer för att diskutera näringslivets möjligheter att bidra till uppfyllandet av målen i Parisavtalet och begränsa klimatförändringarna. Ta del av det inspelade forumet här »

+ Läs mer

EXTERNA AKTIVITETER

Vill ni synas med ert evenemang här? Kontakta kajsa.persson-berg@icc.se!

15 oktober kl. 12.00-13.00 | The Bridge

The Bridge Talk to COP26: Swedish Forestries
Inför COP26 anordnar The Bridge en serie digitala lunchseminarier som riktar strålkastarskenet till hur olika sektorer påverkas av klimatförhandlingarnas utfall. Först ut, den 15 oktober, står skogsindustrin i fokus. Värd för seminariet är Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna samt styrelseledamot, ICC Sverige, som tillsammans med representanter från SAS, Folkhem och OKQ8 reflekterar över hur klimatförhandlingarna påverkar förutsättningarna för hållbart skogsbruk. Mattias Goldmann, fristående klimatexpert, tidigare Fores, medverkar som specialinbjuden gäst vid samtliga diskussioner.
Här kan du titta på avsnittet! »

Teman och datum för kommande seminarier:

Lunchsändningarna sänds kl. 12.00–13.00

Datum presenteras inom kort | IKEA

Removing and storing carbon: How companies can support responsible forest management as a tool to limit climate change to 1.5°C
In the corporate climate debate, there are many mixed messages about the role of carbon offsetting and investments in forests. To support robust climate action aimed at halving emissions by 2030 and achieving net-zero latest 2050, this session seeks to stimulate debate about the role of forests and related investments, and how companies can find the potentials within or connected to their value chain, instead of outside. Sessionen sänds på ICC:s COP26-plattform Make Climate Action Everyone’s Business »

+ Läs mer