21
Nov

Kommittémöte: Trade Finance Policy

I kommittén ingår representanter från banker som är medlemmar i ICC. Kommitténs arbete leds av Cristina Rooth, SEB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 6-9 november i London. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
22
Nov

Kommittémöte: Marknadsföring

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 4-5 december i San Francisco. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
28
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 14-15 december i Genève. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer