23
Aug

Kommittémöte: Miljö & Energi

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 29 – 30 augusti. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
30
Aug

Kommittémöte: Konkurrens

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Håkan Osvald, Atlas Copco AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 11 september i Washington, DC. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
31
Aug

ICC nordiska nationalkommittéers nätverk

Stockholm

ICC: s svenska kontor kommer att vara värd för det nordiska nätverket, som inkluderar representanter från den finska, norska och danska ICC-kontoren under denna tvådagshändelse. För mer information fyll i kontaktformulär.

Läs mer
31
Aug

Världshandelsdagen

Stockholm

Vilken roll spelar globala städer för att stärka och stödja internationell handel? Under Världshandelsdagen diskuteras ämnet. ICC Sverige sponsrar detta event organiserat av Stockholms Handelskammare. Program  Welcome Ms. Maria Rankka, CEO of The Stockholm Chamber…

Läs mer
05
Sep

Kommittémöte: Trade Finance Policy

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Cristina Rooth, ‎Legal Counsel, SEB. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete är du välkommen att kontakta oss…

Läs mer