28
Mar

Kommittémöte: Skiljedom

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 10 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
09
Apr

Årsmöte 2018

Stockholm

ICC Sweden håller sitt traditionella årsmöte i Stockholm den 9 april 2018. Huvudtalare är Hernando de Soto. Personliga inbjudningar postas i slutet av februari. Frågor om eventet skickas till icc@icc.se eller genom följande formulär.      

Läs mer
11
Apr

Kommittémöte: Digital ekonomi

I kommittén ingår representanter från ICC:s medlemsföretag. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 19–20 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller fyll i…

Läs mer
15
Maj

Incotermskurs 15 maj 2018

Stockholm

Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms® 2010. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt. ICC Sweden håller årligen 3-4…

Läs mer