• Stockholm
  • 30 May, 13.00-15.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum dem 30 maj kl 13:00-15:00. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi.

För information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med konkurrensfrågor, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.