ICC:s Stipendietävling

Förklara handelns nytta för samhället
— modernt, globalt och digitaliserat

Världshandeln har under decennier vuxit snabbare än ekonomin i övrigt. Men sedan finanskrisen har detta ändrats, och det finns en tydlig trend av ökad protektionism runt om i världen.

Vad är det som händer? Är frihandelns positiva effekter inte längre begripliga? Varför? Vad är det som är svårare nu?

ICC Sweden utlyser nu ett stipendium om 100 000 kronor till ett arbete för att fördjupa kunskapen om internationell handel av idag. Stipendiet lämnas till den ansökan som vi bedömer har bäst förutsättningar att påverka förståelsen för handelns roll.

För att delta i tävlingen, sänd en synopsis till ICC Sweden senast 15 augusti. Bidragen kommer att bedömas av ICC:s stipendiekommitté. Vinnaren förväntas närvara för en presentation av forskningsplanen på Världshandelsdagen i Stockholm den 31 augusti 2017.

Vi kommer särskilt att bedöma, hur författaren/författarna avser att angripa frågan utifrån följande frågeställningar/kriterier:

  • Hur handelns grundläggande roll kan förklaras
  • Nytänkande i förklaringen
  • Samhällsutvecklingens påverkan på produktion och handel — om hur nya aspekter på handel diskuteras och förklaras
  • Enkelhet och pedagogik i angreppsätt och resonemang
  • Nytänkande i begrepp, ordval och retorik

Vinstpengarna kommer ur ICC Swedens Nicolinstiftelse, CN-70, vars huvudsakliga ändamål är att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som kan vara av nytta för näringslivet.

Skicka in ditt bidrag till icc@icc.se senast 15 augusti 2017.
För mer information, kontakta ICC Swedens generalsekreterare Lena Johansson på lena.johansson@icc.se

+ Läs mer

Stipendier

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt. Under våren 2017 arrangeras även en stipendietävling med syfte att fördjupa kunskaper om handelns roll (läs mer ovan).

 

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet. Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.
Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Birger Jarlsgatan 25, 111 45 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

+ Läs mer