21
Sep

Frihandelsavtalet med Kanada träder i kraft

Idag träder frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, i kraft. Avtalet är brett och ”modernt” och kan ses som ett föregångsexempel då det innebär att parterna ska samarbeta framöver, inte bara i handelsfrågor, utan även…

Läs mer