27
Apr

Hinder i handeln med USA?

Vilka problem och hinder som finns i handeln mellan Sverige och USA ska diskuteras vid ett möte mellan länderna den 23 maj. Inför mötet har Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter…

Läs mer