FN:s symbol för de globala målen under rubriken "Trade and the global goals". Längst ner på sidan finns ICC:s logo

Trade and the Global Goals

 

Trade and the Global Goals

Världen över verkar företag, genom sitt engagemang i Internationella Handelskammarens, ICC, arbete, för bättre villkor och större möjligheter att göra hållbara internationella affärer. Det är ett arbete som tar sin ansats i ett bevisat samband mellan ökad handel, utveckling, välstånd och fred. Det huvudsakliga motståndet mot detta arbete är protektionism. Genom åren har denna tagit många olika former, från konkreta avgifter och tullar till mer retoriska och ideologiska motstånd.

En oroväckande tendens under de senaste åren är att internationell handel ifrågasatts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi hör allt oftare idéer om att världen skulle vara mer hållbar om vi inte handlade med varandra, eller att ju mer lokalt något är desto mer hållbart är det. Det här är en mycket farlig typ av protektionism, inte minst då handel inte bara möjliggör hållbar utveckling, utan är en grundläggande förutsättning för den.

Vi är många som, i våra olika näringslivsroller, arbetar för att belysa detta positiva samband och för att driva på den gröna omställningen. Som ett verktyg i vårt gemensamma arbete har ICC Sverige skapat boken Trade and the Global Goals. Boken är utvecklad för att göra det enklare att kommunicera om de många och tydliga exempel som finns på den roll som företag och handel har i uppfyllandet av vart och ett av de 17 globala målen. Vi hoppas att boken kan vara en inspiration i arbetet för att genomföra Agenda 2030

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av boken? Vänligen kontakta oss »