10
Dec

Så kan skiljeförfaranden lösa internationella klimattvister

Idag skriver Dagens Juridik om ICC:s nya rapport ”Resolving Climate Change-Related Disputes through Arbitration” där en arbetsgrupp granskat skiljeförfarandets roll för att lösa internationella klimatrelaterade tvister. Syftet är att säkerställa en tvistlösningsmekanism som följer med i utvecklingen…

Läs mer
10
Oct

DI Debatt: WTO befinner sig i en akut situation

Donald Trumps vägran att nominera nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan hotar tvistlösningssystemet, en av WTO:s viktigaste funktioner. Om den amerikanska blockeringen kvarstår i december kommer överprövningsorganet i praktiken upphöra att fungera, skriver Marcus Wallenberg med…

Läs mer