10
Oct

DI Debatt: WTO befinner sig i en akut situation

Donald Trumps vägran att nominera nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan hotar tvistlösningssystemet, en av WTO:s viktigaste funktioner. Om den amerikanska blockeringen kvarstår i december kommer överprövningsorganet i praktiken upphöra att fungera, skriver Marcus Wallenberg med…

Läs mer