Medlemskap i Internationella Handelskammaren – ICC Sweden

Ett medlemskap är en fördel för företaget och samtidigt en förmån för dess anställda. Företaget säkrar tidig information och får ta del av analyser som har direkt påverkan på möjligheten att göra internationella affärer. Därtill får de anställda ingå i våra nationella och internationella kommittéer, utbyta erfarenheter med andra sakkunniga och delta i aktiviteter som ökar företagets synlighet globalt.

Våra medlemmar driver frågor inom följande kommittéer:

  • Digital ekonomi
  • Handel & investeringar
  • Handelsrätt
  • Hållbarhet
  • Immaterialrätt
  • Konkurrens
  • Marknadsföring
  • Skatter
  • Skiljedom
  • Trade Finance

För att bli medlem

Börja med att höra av dig till oss för information om vad ett medlemskap skulle innebära för ditt företag och vad medlemskapet kostar.

ICC Sweden

info@icc.se
Tel: +46 8 440 89 20
Box 16050
103 21 Stockholm