Medlemskap i Internationella Handelskammaren – ICC Sweden

ICC är världens största näringslivsorganisation med mer än 6,5 miljoner medlemmar i över 130 länder. Det gör ICC till den enda organisationen i världen som med auktoritet kan tala för företag från alla sektorer i alla delar av världen – ”näringslivets världsorganisation”.

ICCs uppdrag är att förbättra företags möjligheter att göra internationella affärer. Det är medlemmarna som sätter ICC:s agenda och därmed prioriteras frågor som medlemmarna har omedelbar nytta av. ICC jobbar också för att långsiktigt påverka utvecklingen mot frihandel och tydlighet i internationella regler som påverkar handel och investeringar. Genom ICC kan ditt företag framföra åsikter som möts med respekt och intresse från andra internationella organisationer och regeringar. Därmed är du med och bidrar till ett bättre internationellt näringslivsklimat och kan främja beslut som påverkar företagets lönsamhet.

En ström av nya lagar och regler från regeringar och mellanstatliga organisationer påverkar alla företag. ICC är med och påverkar så att reglerna inte i onödan försvårar medlemmarnas affärsmöjligheter. ICC:s medlemmar får också tidig information om ändringar i policy och lagstiftning som berör företagets verksamhet i Sverige och internationellt. På så sätt vinner våra medlemmar tid för att fatta rätt beslut.

Med sin globala täckning och nätverk har ICC unika möjligheter att påverka, såväl i internationella förhandlingar som nationellt, genom huvudkontoret i Paris och genom 90 nationalkommittéer. Genom påverkan, opinionsbildning och självreglering, tillsammans med marknadsledande kommersiell tvistlösning arbetar vi för att främja internationell handel och ansvarsfullt företagande. ICC har också genom sin bredd en bas som ger trovärdighet. Bland medlemmarna återfinns många av världens största företag, likväl som små och medelstora företag, men också branschorganisationer och lokala handelskamrar.

We are the world business organization.

Se vilka som är medlemmar i svenska ICC idag: Medlemmar i Svenska ICC – 2020.

Medlemskapsförmåner

 • Ett unikt nätverk med makt att påverka politiken i mer än 130 länder.
 • Tillgång till en expertorganisation med syfte och möjlighet att påverka näringslivsklimatet, globalt.
 • Koppling till ett nätverk bestående av världens mest inflytelserika och dynamiska företagsrepresentanter inom företag av alla storlekar och inom alla branscher.
 • Tidiga nyheter gällande utvecklingen inom politik, lagstiftning och reglering.
 • ICC Update månadsvis och tidningen ICC Business World två gånger per år som ges ut av Svenska ICC.
 • Tillgång till ICC Academy i Singapore.
 • Reducerade priser på ICC publikationer, utbildningar samt konferenser runt om i världen.
 • Kostnadsfritt deltagande i många av de seminarier som arrangeras av Svenska ICC.
 • Möjlighet att ingå i våra policykommittéer samt bli nominerad till våra internationella kommissioner.
 • Inbjudan till kostnadsfritt deltagande i vårt Årsmöte, som alltid innehåller ett högaktuellt seminarium.
 • Inbjudan till World Trade Day.
 • Tillgång till ICC International Court of Arbitration – världens ledande skiljedomstol.

På ICC:s internationella hemsida kan du läsa mer om fördelarna med att bli medlem i ICC.

Ansök om medlemskap

Börja med att höra av dig till oss för information om vad ett medlemskap skulle innebära för dig och ditt företag och vad medlemskapet kostar.

ICC Sweden

info@icc.se
Tel: +46 8 440 89 20
Birger Jarlsgatan 25
Stockholm