Att Världshandelsorganisationens (WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA) nu träder i kraft är ett historiskt ögonblick för världshandeln. Mer än två tredjedelar av medlemsstaterna i WTO har nu ratificerat TFA vilket innebär att avtalet blir en del av det multilaterala handelssystemet som täcker mer än 96 % av global BNP. Chad, Jordanien, Oman och Rwanda som signerade idag blev de senaste av länder att ratificera avtalet, vilket därmed 112 länder har gjort. Det krävdes 110 länder för att TFA skulle vinna laga kraft.

Avtalet är en milstolpe för globala handelsavtal och är det första multilaterala handelsavtalet att träda i kraft på över två årtionden. Det syftar till att göra det lättare att handla internationellt genom att förenkla handel över nationsgränser. Avtalet innebär att en stor del av handelshinder vid gränspassager såsom onödiga gränsinspektioner och överflödig dokumentation avskaffas. Därmed kommer förflyttningen av varor över gränser bli mycket smidigare. Enligt WTO motsvarar kostnaden för dokumentation 7 % av det totala värdet av global handel. Avtalet avser att minska kostnaderna för handel genom att ha ett mer enhetligt regelverk och process för transport, avhämtning och klarering av varor.

Sunil Bharti Mittal, ordförande ICC, grundare och ordförande Bharti Enterprises: ”Att TFA träder i kraft är ett historiskt ögonblick för världshandeln. Verkligheten är idag att många små företag är oförmögna att handla internationellt på grund av komplicerade krav vid tullhantering. Genom att förenkla tullhanteringen vid gränser kommer TFA ha en omvälvande effekt på förmågan för entreprenörer i utvecklingsländer att få tillgång till globala marknader.”

Mittal tillade ”TFA kan hjälpa till att säkerställa att alla företag – oavsett storlek eller lokalisering – för första gången kan tjäna på global handel. Tidpunkten för avtalet att träda i kraft kunde inte varit bättre med tanke på nödvändigheten att göra den globala tillväxten mer inkluderande.”

ICC har varit en ledande förespråkare för TFA och spelade en nyckelroll i förhandlingarna 2013 som ledde till avtalet. ICC har även arbetat nära WTO och andra internationella organisationer för att koordinera och stödja implementeringen av avtalet.

John Danilovich, generalsekreterare ICC: ”ICC har outtröttligt kämpat för TFA eftersom vi vet att förenklad tullhantering kan leda till stark tillväxt bland småföretag.”

Danilovich uppmanar regeringar att implementera TFA: ”Ikraftträdandet av TFA är bara ett steg mot att göra de potentiella fördelarna med detta banbrytande avtal till verklighet. Regeringar måste agera direkt för att genomföra bestämmelserna i TFA och arbeta hand i hand med lokala företag för att identifiera flaskhalsar för handel över nationsgränser.”