ICC:s Marknadsföringskod hjälper dagligen företag över hela världen att agera etiskt, och säkerställer att marknadsföringen blir laglig och ärlig. För att hänga med i tiden inkluderar den tionde reviderade upplagan av Marknadsföringskoden regler även för metoder i det nya reklamlandskapet, som AI-baserad marknadsföring, influencers, vloggare och dataanalyser.

Redan 1937 publicerades ICC:s första regelverk för etik i marknadsföring, och har sedan dess utvecklats till att idag utgöra grunden för självreglering på området i 42 länder. I Sverige ligger Marknadsföringskoden till grund för Reklamombudsmannens bedömningar.

Revisionsarbetet har letts av Anders Stenlund, Tor KB, som också kommer att översätta den nya Marknadsföringskoden till svenska.

Den 10e upplagan av ICC:s Marknadsföringskod inkluderar:

  • Förbättrad vägledning för hur man skiljer marknadskommuikation från journalistiskt och användargenererat innehåll.
  • Utökning av befintliga regler för att inkludera digitala medier och deltagare
  • Samlat regelverk för direkt och digital marknadsföring
  • Uppdaterad terminologi och vägledning om användning av mobila enheter för plats- och intressebaserad marknadsföring.
  • Tydligare regler för marknadsföring till barn och ungdomar.

I samband med lanseringen har ICC skapat en dedikerad webbsida där användare kan ladda ner Marknadsföringskoden samt ta del av den kurs som tidigare i år lanserades via ICC Academy, m.m. Här hittar du sidan >>>.