I dagarna hölls ett stort internationellt toppmöte i anti-korruption i London som samlade regeringar, näringsliv och civilsamhälle. Värd för mötet var Storbritanniens premiärminister David Cameron.

ICC:s ordförande John Danilovich närvarade och försäkrade att det internationella näringslivet står sida-vid-sida med regeringar i kampen för att bekämpa anti-korruption. ICC som pionjär inom näringslivet för att bekämpa korruption, listade två prioriteringar att diskutera på mötet. Första prioriteringen underströk vikten av att öka kapacitetsbyggandet inom anti-korruption, speciellt för SMEs. Vikt bör läggas på att skapa mer stöd, bättre självregleringsverktyg samt utbildning. Något som ICC som global aktör inom området redan idag bidrar med. Den andra prioriteringen var att utöka arbetet av redan etablerade ramverk inom området anti-korruption.

”Ett centralt fokus bör ges till implementeringen av FN konventionen inom anti-korruption genom förbättrade processer inom övervakning och peer-review. FN konventionen bör vara en central del för det internationella samfundets insatser med att bekämpa korruption och det globala näringslivet är redo att stödja deras arbete och förstärka genomdrivandet”, sa Mr. Danilovich.

ICC betonade vikten av att bekämpa korruption för att upprätthålla hög integritet på den internationella marknaden, en fungerande och rättvis konkurrens samt att fortsätta arbetet med att främja global tillväxt.

John Danilovich om toppmötet i London