Till minne av Erik Belfrage

Frihandelsvän och hållbarhetspionjär

(to read this message in English, click here)
För den som vill lämna en hälsning till minne av Erik finns en digital kondoleansbok på
eriksminne.se 

Det är med stor sorg vi härmed meddelar Internationella Handelskammarens (ICC Sverige) medlemmar och vänner att vår styrelseledamot Erik Belfrage gått bort i sviterna av Covid-19.

Under Eriks tid har ICC Sverige tagit en tongivande och betydande plats i ICC och frihandelsvärlden. Detta hade aldrig varit möjligt utan Eriks breda och oöverträffade nätverk inom politik, samhälle och näringsliv och hans passion för att fri handel är den starkaste garanten och drivkraften för fred.

Eriks engagemang i ICC sträckte sig över mer än tre decennier och sätter avtryck genom hela organisationen. Redan i slutet av 1980-talet började Erik agera rådgivare till ICC:s dåvarande ordförande Peter Wallenberg.

Erik var en sann hållbarhetspionjär och var ordförande för ICC Sveriges kommitté Business in Society (senare Corporate Responsilibity & Anti-Corruption) från dess grundande 1999 fram till 2015. Som ordförande för ICC:s hållbarhetskommission ledde Erik mellan åren 2005–2015 ICC:s globala arbete med hållbarhets- och antikorruptionsfrågor.

Eriks tro på att näringslivet spelar en viktig roll för att möta miljö- och klimatutmaningar var stark, och under hans ledarskap utvecklades flera viktiga vägledningar för att hjälpa företag att agera ansvarsfullt och motverka korruption. Mellan åren 1998–2001 var Erik dessutom ordförande för ICC:s brottsbekämpande gren, ICC Commercial Crime Services.

Mest nyligen höll Erik positionerna som ordförande för den europeiska sammanslutningen av nationalkommittéer (2013–2019) och som vice ordförande för ICC:s finansutskott.

Att besöka ICC:s huvudkontor i Paris med Erik tog alltid tid – det fanns inte ett rum där han inte kände den som satt och snabbt gav sig in i en konversation om vad som behövde göras och hur han kunde hjälpa till.

När ICC grundades för hundra år sedan var det under parollen merchants for peace och med övertygelsen att ”om inte varor korsar gränser, kommer soldater att göra det”. Genom att underlätta internationella affärer och främja handel arbetade Erik under hela sin karriär för fred och välstånd och som en sann ”merchant of peace”.

Tacksamheten för Eriks insatser inom ICC är stor och saknaden av en sann frihandelsvän djup.

Våra tankar går till Eriks hustru Anna och hans familj.

 

I höstas när de europeiska ICC-kontoren tackade av Erik för hans engagemang som ordförande för ICC:s europeiska nätverk sammanfattade vi delar av Eriks ICC-engagemang i en kort film och till tonerna av en av Eriks favoritlåtar. Klicka på bilden för att se filmen.