Blir andra kvinnan på posten i organisationens 100-åriga historia.

Internationella Handelskammaren arbetar för att främja handel och förenkla affärer över hela världen, och har gjort det sedan 1919. Medlemsorganisationen står under beskydd av Kung Carl XVI Gustaf och har en styrelse bestående av några av näringslivets främsta ledare.

Nu kliver Susanna Zeko, 30, nyligen listad som en av Sveriges främsta hållbarhetsprofiler, in som generalsekreterare.

Susanna har under två år arbetat som ansvarig för hållbara affärsstrategier på kommunikationsbyrån The New Division, och var dessförinnan under sex år policyansvarig på ICC Sweden. Susanna var mellan 2015–2017 även ordförande för det nordiska nätverket inom FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet.

Fredrik Persson, ordförande:

– Vi är mycket glada att Susanna kommer tillbaka till ICC. I tider av ökande protektionism är det viktigare än någonsin att kommunicera nyttan med handel och öppenhet. Här kommer ICC att ha stor nytta av Susannas erfarenheter från kommunikationsbranschen. Med sin erfarenhet av ICC, både nationellt och internationellt, har Susanna också en unik möjlighet att på samma gång erbjuda ett nytt ledarskap och stabilitet.

Susanna Zeko:

– Det är en stor ära och spännande utmaning att få leda ICC Sweden, i en så pass viktig tid som nu. När handelskrig, protektionism och ökad populism hotar de viktiga fördelar som globalisering och liberalisering av marknader för med sig världen över – så måste vi som tror på öppenhet agera!

– En viktig del i mitt uppdrag är att mobilisera näringslivet för att tydligare förklara betydelsen av öppenhet för deras verksamhet och visa på att handeln inte står i motsats till värden som arbetstillfällen eller miljö, utan snarare ger oss resurserna att förbättra just detta.