Varuhandeln förväntas under 2018 att öka med 4,4 %, enligt WTO:s senaste prognos. Det är en markant ökning i jämförelse med genomsnittsökningen om 3 % efter finanskrisen.

Samtidigt varnar WTO för att den ökande spänningen i världshandeln redan börjat påverka företags vilja att fatta större affärsbeslut och investera. Detta kan göra att ökningen i verkligheten blir lägre än prognosen säger.

Roberto Azevêdo, WTO:s generaldirektör sa vid lanseringen av prognosen att den nuvarande starka handelstillväxten är central för fortsatt ekonomisk tillväxt och återhämtning, och för jobbskapande. Samtidigt poängterade han att dessa viktiga framsteg riskerar att gå om intet av mer restriktiv handelspolitik.

Azevêdo uppmanade även WTO:s medlemmar att, istället för att genomföra en rad hämndaktioner mot varandra, lösa de problem som finns i världshandeln gemensamt.

Även IMF pekar i sin World Economic Outlook ut risken att handelsklimatet på lång sikt blir sämre, delvis pga. handelskrig och instabila finansmarknader. För att bygga ett välstånd som kan användas till att proaktivt förbereda sig för nedgångar i ekonomin måste politiker därför utnyttja den nuvarande positiva utvecklingen till att säkerställa att handeln fungerar, sa IMF:s direktör Christina Lagarde.