ICC:s skiljedomstol släppte nyligen sin årsrapport för 2015. Rapporten presenterar rekordsiffror på många områden. Bland annat arbetade ICC med 801 skiljeförfaranden under 2015 och värdet för dessa uppgick till 286 miljarder dollar, vilket är nytt rekord. Fler än 30 % av dessa skiljeförfaranden involverade fler än två parter och totalt uppgick antalet involverade parter till 2283 år 2015.

Ordföranden för ICC:s skiljedomsinstitut, Alexis Mourre gav följande kommentar om framgångarna: ”På en hårt konkurrensutsatt marknad fortsätter ICC att växa världen över. Våra resultat från 2015 visar att ICC:s skiljedomstol blir alltmer erkänd som den institution man ska gå till för att lösa komplexa tvister där höga värden står på spel.”

Utöver dessa siffror presenteras även siffror som visar att antalet kvinnor som agerar som skiljemän för första gången ökar. Andelen kvinnliga skiljedomare uppgick till 10 % av de totala antalet skiljedomare för år 2015. Rapporten visar även en ökning av skiljemän från utvecklingsländer. Den största ökningen kunde ses i representanter från Latinamerika som hade 185 skiljemän.

Rapporten kan läsas i sin helhet under den här länken