Med Agenda 2030:s slutmål endast 9 år bort behövs bred mobilisering över alla samhällets institutioner för att uppnå hållbarhetsmålen. Detta gäller inte minst skattesystemet och de piskor och morötter som det presenterar för omställningen till en mer hållbar värld. Vid gårdagens möte i ICC:s svenska skattekommitté stod därför skattesystemets inverkan på hållbarhetsmålens förverkligande i centrum för agendan.

Vid mötet, som leddes av ordförande Yvonne Bertlin och vice ordförande Karin Attorps, diskuterades även den internationella utvecklingen och de konsultationer som ICC har getts chansen att besvara. Inom såväl EU som OECD tittar man närmare på beskattning av den digitala ekonomin, en utveckling som ICC följer nära.

ICC:s skattekommitté består av representanter från våra medlemsföretag och arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning. Fragmenterade regelverk utgör betydande handels- och investeringshinder, försvårar marknadstillträden och ökar risken för dubbelbeskattning. På internationell nivå motsvaras kommittén av Commission on Taxation.

Som medlem i ICC Sverige kan ditt företag utse upp till två representanter att ingå i kommittén. Vill du veta mer om vad det innebär? Kontakta vår policyansvarige Henrik Blomqvist!