Digitalisering har inneburit stora förändringar som ställer höga krav på näringslivet att agera etiskt. Men marknadsföringsregleringen är tillräcklig även med de nya plattformar som vuxit fram genom digitaliseringen visar utredningen Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld.

Utmaningar på marknadsföringsområdet ligger idag snarast i hur granskningsinstanser som Konsumentverket kan följa upp företag, berättade Jonas Colliander, sekreterare i utredningen vid mötet för ICC:s Marknadsföringskommitté i veckan. Det är idag inte tillåtet för utredare att använda sig av fingerad identitet. Samtidigt har målgruppsanpassning genom tekniken blivit så effektiv att utredare från myndigheten inte kan se reklam riktad till målgrupper som har andra beteendemönster online än de själva. Ett problem kan därför vara att säkerställa att företag agerar etiskt i sin marknadsföring gentemot s.k. känsliga målgrupper, som barn och kognitivt funktionsnedsatta.

Dessutom skapar nya marknadsföringssätt, som influencer marketing, nya utmaningar när det kommer till utbildning om hur man reklam-markerar samarbeten, och vad som egentligen räknas som reklam.

Även här visar utredningen att regelverket fungerar bra, och att fortsatt kunskapsspridning och samarbete med näringslivet är att föredra framför hårdare lagstiftning.

ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden) och har i över 80 år skapat en branschpraxis. I Sverige tillämpas Marknadsföringskoden rakt av, med Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (ROn) som granskningsinstans.

Under Almedalsveckan arrangerar ICC, tillsammans med Reklamombudsmannen och Svensk Handel, ett seminarium om just självreglering och marknadsföring, och vilka utmaningar företagen möter i det nya reklamlandskapet. Läs mer i Almedalsprogrammet>>>