Hållbarhet är bra business i sig, men denna business kan bli bättre om företag kommunicerar hållbarhet på ett lättförståeligt sätt.

Många företag och organisationer i Sverige är idag bra på hållbarhetsarbete, men skulle kunna bli mer framgångsrika i att visa detta. Jakob Trollbäck, kommunikatören och den grafiske designern som tagit fram kommunikationen kring de globala målen, berättade på ICCs seminarium om det arbetet, och även hur företag kan bli mer effektiva i kommunikationen av hållbarhet.

För att människor ska ta till sig information måste de förstå den, vilket gör att kommunikation i dagens komplexa värld måste göras enkel. Om mottagaren inte förstår budskapet, kommer denna inte göra något med det, eftersom all handling drivs av känslor. Genom detta tankesätt formades mottot ”information är inte kommunikation”, vilket fick styra arbetet med de 17 målens visuella utformning.

Det här ledde till de 17 separata symboler som många världen över känner till idag. Genom att korta ner varje mål till en kort fras försedd med en universellt lättförstådd ikon ökade man möjligheten för människor att förstå vad målen innebär. För att få människor att också få en emotionell koppling till målen lades fokus på visionen om hur världen kommer att se ut när målen är uppfyllda, snarare än kortsiktiga mål på vägen dit.

För företag och organisationer kan detta synsätt vara viktigt att ta till sig, då det är lätt hänt att man kommunicerar ut logiska data, men missar att få med en emotionell koppling till mottagaren.

 

Seminariet livestreamades och kan ses i efterhand här.