2019 års EU-val beskrivs av många som avgörande för EU:s framtid och därför kanske det viktigaste någonsin. Ett väl fungerande europasamarbete är av stor betydelse för näringslivet och vi har därför utvecklat ett underlag som vi tillsammans med er medlemmar kan använda oss av i vårt gemensamma arbete för att främja ett konkurrenskraftigt och välmående EU. Ett EU som arbetar för frihandel med fler länder utanför EU, minskat regelkrångel och gemensamma spelregler som gynnar företagande.

I rapporten beskrivs EU-systemet, parlamentets roll, de olika grupperingarna och våra påverkansmöjligheter. Rapporten är utvecklad dels för att öka kunskapen om EU inom näringslivet men också för att utreda vilken ansats ICC ska ta i sitt påverkansarbete för att med tillgängliga resurser maximera vår påverkan. Flera av våra kommittéledamöter har efterfrågat mer fokus på påverkansarbete. Den här rapporten sänker tröskeln för att komma igång, genom att tillhandahålla fördefinierade budskap och formuleringar att använda som ansats i utvecklandet av kommunikation, seminarier, uppvaktningar, debattartiklar och andra påverkansaktiviteter.

Rapporten avslutas med information om vår pågående EU-valskampanj och ett urval av våra twitter-inlägg. I inläggen kommunicerar vi våra huvudbudskap och påminner om att rösta. Inläggen är producerade för att vara engagerande, informativa och roliga.

Ladda ner rapporten här:
ICC Sweden and the EU | Increasing interactions for an EU that enables business to do business

Vill du eller någon av dina kollegor delta i vårt påverkansarbete?
Här är förslag på hur du kan engagera dig:

Vårt påverkansarbete utgår ifrån våra kommittéer till vilka våra medlemsföretag kan nominera sina anställda. Läs mer om våra kommittéer HÄR!

Följ oss på twitter och dela våra inlägg eller använd dig av rapporten och våra huvudbudskap för att skapa egna inlägg. Du hittar oss HÄR!

Läs rapporten för att uppdatera dig på hur EU:s-beslutsprocess fungerar och hur det politiska läget i Europa ser ut. Kavla upp ärmarna, delta i debatten och argumentera för ett EU som arbetar för frihandel med fler länder utanför EU, minskat regelkrångel och gemensamma spelregler som gynnar företagande!