Affärer på sunda villkor förbättrar möjligheterna för att goda effekter av handel uppnås. Samtidigt är frågor om korruption och compliance komplicerade. För att hjälpa företag att agera ansvarsfullt har ICC genom åren utvecklat ett antal användbara verktyg som anti-korruptionsregler, ramverk för visselblåsning, en anti-korruptionsklausul, m.m. ICC:s Rules for Combatting Corruption var när de lanserades 1977 de första anti-korruptionsreglerna producerade av näringslivet. De var också unika för sin tid då de tydligt tryckte på vikten av samarbete mellan företag och stater för att minska korruption. Reglerna, som uppdateras löpande, är fortfarande, 40 år senare, relevanta.

I ett samarbete mellan ICC och Vinge har nu ett av ICC:s verktyg, ICC Anti-Korruption Due Diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag, blivit en heldagskurs. Denna kurs hölls för första gången under onsdagen, och innehöll bl.a. diskussioner om riskfaktorer, varningstecken och hur företag praktiskt kan kontrollera och verifiera sina samarbetspartners i förhållande till korruption.

Den 9 november arrangerar ICC och Institutet Mot Mutor (IMM) ett seminarium om anti-korruption i praktiken. För att läsa mer om evenemanget, klicka här.

För att läsa mer om ICC:s anti-korruptionsarbete och de verktyg som ICC utvecklat, klicka här.