ICC Sweden söker nu en praktikant att delta i kontorets arbete hösten 2018. Ansökan kan nu, och drygt två veckor framöver, göras här.

Den sökande behöver anmäla sig genom FUF (Föreningen för Utvecklingsfrågor) som även står för ett praktikantprogram vid sidan av arbetet på ICCs kontor.

Grundförutsättning är att den sökande nu går på en akademisk utbildning i ekonomi, juridik eller statskunskap med ett särskilt intresse för handelsfrågor, internationella affärer och näringslivets engagemang i aktuella samhällsfrågor.