Utsikterna är kanske mer osäkra än någonsin när världens handelsministrar nästa vecka samlas i Abu Dhabi för Världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens. Inte minst finns en överhängande risk att det tullförbud på dataöverföringar som gällt sedan 1998 för första gången inte förnyas.

Det behövs fler som tydligt lyfter nyttan med WTO, inte bara specifikt för företag, utan även för globalt samarbete och utveckling i stort. Det skriver vår ordförande Fredrik Persson, vice ordförande Anna-Karin Hatt, kassaförvaltare Marcus Wallenberg och generalsekreterare Susanna Zeko om i en debattartikel i Dagens Industri idag. Läs artikeln här >>>