Sverige har blivit mindre öppet för internationell handel under de senaste två åren. Det gäller även flera andra länder visar ICC:s nya rapport ”ICC Open Markets Index”. Sedan den föregående rapporten, 2015, har Sveriges öppenhetsindex sjunkit samtidigt som Sverige i ranking har dalat från 10e till 18e plats. Antalet länder som anses ha hög öppenhet för handel har också sjunkit från 33 till 21 länder.

I rapporten har länder undersökts och rankats efter fyra faktorer:

  • Observerad öppenhet för handel (import samt handel i relation till BPN)
  • Handelspolitiska förhållanden (tullar samt effektivitet i gränsadministrationen)
  • Öppenhet för utländska direktinvesteringar
  • Infrastruktur som möjliggör handel (ex vis logistik, telekommunikation)

Totalt har 75 länder undersökts – samtliga G20-länder, alla EU-länder samt ett urval av låg-, medel- och höginkomstländer. Utifrån den sammanlagda rankningen av de fyra faktorerna har varje land placerats i en av fem öppenhetsgrupperingar baserat på graden av öppenhet.

Liksom tidigare hamnar Singapore och Hongkong i topp på listan. I den nya undersökningen hamnar även Luxemburg i den högsta öppenhetskategorin. I jämförelse med den tidigare rapporten placeras inget land längre i den lägsta öppenhetskategorin vilket pekar på en positiv utveckling på vissa håll.

Bland andra intressanta förändringar kan nämnas att Kanada går om Tyskland som det mest öppna landet bland G20-länderna. Dock har G20-länderna inte genomfört några större förändringar för att förbättra sin öppenhet. Vid en jämförelse mellan de två rapporterna framkommer det att den genomsnittliga poängen för G20-länderna fortfarande är lägre än genomsnittet för samtliga 75 länder i undersökningen.

En viktig slutsats och uppmaning i rapporten är att länder bör göra mer för att underlätta handel för företag för att öka den ekonomiska tillväxten. ICC:s generalsekreterare John Danilovich uppmanar framförallt G20-länderna att visa ledarskap i denna fråga. Den fullständiga rapporten från 2015 finns här och den från 2017 här.