En ny rapport presenterar en färdplan för hur trade finance-branschen kan reformeras globalt. Rapporten har utvecklats inom ramen för en internationell arbetsgrupp inom ICC vars uppdrag är att belysa och hitta lösningar på de utmaningar som mikro-, små och medelstora företag möter när de söker handelsfinansiering.  Arbetsgruppen leds gemensamt av Marcus Wallenberg, ordförande i Saab och SEB och Victor Fung, ordförande i Fung Group.

Ur ett globalt perspektiv råder det stor brist på handelsfinansiering, och det är ofta mikro-, små och medelstora företag som har svårast att få sina ansökningar om handelskrediter godkända. Beräkningar från Asian Development Bank visar att den globala bristen på handelsfinansiering under 2020 nådde 1,7 biljoner USD.

John Denton, generalsekreterare ICC:

– Svårigheterna som små företag möter när de söker finansiering har sedan den globala finanskrisen 2008 nästan blivit en accepterad del av internationell handel. Den nya rapporten utmanar detta läge genom att peka ut en riktning för långtgående förändringar som på allvar kan lösa den globala bristen på handelsfinansiering. Om vi vill möjliggöra för handel att bygga fred och välstånd i efterdyningarna av Covid-19 måste vi bemöta branschens problem direkt. Genom att göra det kan vi möta behovet av reformer och effektiv digitalisering av en bransch som i nuläget inte klarar av att möta efterfrågan.

Dagens trade finance-system karaktäriseras ofta av tungrodd administration, byggd på gamla manuella processer och på senare tid genom ”digitala öar”, d.v.s. slutna system av handelspartners som utformats för specifika ärenden. Rapporten syftar därför till att identifiera hur existerande nätverk kan förenas och interoperabilitet skapas genom gemensamma standarder, processer, protokoll och vägledande principer.

Victor Fung, medordförande i arbetsgruppen:

– Internationell handel står inför stora utmaningar, och det finns ett akut behov av att ställa om och modernisera de finansiella system som stöttar världsekonomins livskraft. Köpare och leverantörer skulle se större likviditet, lägre kostnader, mindre komplexa transaktionsprocesser och större tillgänglighet till kreditmarknader. Hela handelssystemet måste bli mycket mer effektivt och dra nytta av digitala innovationer.

Strukturen som målas upp i rapporten skulle byggas på tre huvudsakliga block:

  • Digitala möjliggörare, det vill säga standarder som möjliggör digitalisering av såväl trade finance som internationell handel i stort,
  • Standardisering av särskilda delar av digitaliseringen av trade finance, och
  • Praxis för interoperabilitet inom trade finance

Bob Sternfels, Managing Partner, McKinsey :

– De lösningar vi föreslår är förankrade i verkligheten – faktiskt så existerar flera av dem redan idag i någon form – för att hantera långvariga problem inom trade finance. Rapporten ritar upp ett globalt ramverk för befintliga och framtida standarder, protokoll och principer i syfte att koppla samman alla som vill delta i det globala trade finance-systemet. Det här är ett komplext projekt. Nyttan skulle dock bli långtgående, med en slutgiltig vinst i form av en mer hållbar och inkluderande global ekonomi.

Arbetsgruppen fokuserar särskilt på MSMEs tillgång till digitala processer genom uppskalningen av innovationer såsom digitala identiteter, pappersfri handel och transaktionsbaserade kreditutvärderingar som ett komplement till traditionella poängbaserade kreditutvärderingar.

Läs rapporten »