I syfte att underlätta för företag att kommunicera ansvarsfullt har vår globala kommission Marketing and Advertising nu utvecklat ett nytt policypapper: Diversity and Inclusion in Advertising. Genom hänvisningar till såväl vår egen Marknadsföringskod som andra branschvägledningar pekar papperet ut bästa praxis för hur företag säkerställer att deras marknadskommunikation utformas ansvarsfullt genom att undvika stereotyper och säkerställa att reklamen speglar mångfald inom både kundbas och leverantörsled.

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden) utgör idag en global standard för ansvarsfull marknadsföring. Under avsnittet Självreglering här på hemsidan kan du läsa mer om Marknadsföringskoden och dess tillhörande riktlinjer på områden som bl.a. miljö och klimat, livsmedel samt marknadsföring till barn och ungdomar.

Ladda ner Diversity and Inclusion in Advertising här »