Nytt nätverk stärker småföretagens roll i världsekonomin

2022 01 21

Små och medelstora företag (SME-företag) utgör den stora majoriteten av världens företag och är ryggraden i den globala ekonomin. Som arbetsgivare och del av samhällena de verkar i spelar de ofta en viktig roll lokalt och på global nivå utgör de centrala delar av värdekedjor. Samtidigt är SME-företag särskilt sårbara för externa chocker och utmaningar, och många har drabbats hårt av effekterna från de senaste årens handelspolitiska utveckling, inklusive åtgärder vidtagna för att bromsa pandemin.

Som ett led i Internationella Handelskammarens, ICC, arbete för att underlätta hållbara internationella affärer för alla företag lanseras nu nätverket ICC Small Business Champions. Nätverket, som består av ledande företrädare för SME-företag från olika sektorer och platser världen över, ska ha en rådgivande funktion och bidra med egna marknadsinsikter till ICC:s arbete för att utveckla policy och praktiska verktyg som underlättar internationell handel.

Nätverkets främsta prioriteringar kommer att vara att : adressera den globala bristen på handelsfinansiering för SME-företag; främja användningen av digital teknik för att öppna upp globala marknader för fler småföretagare; och att främja utvecklingen av hållbara affärsmodeller som säkerställer SME-företags aktiva bidrag till globala mål för miljö och klimat.

ICC Small Business Champions utgör ett mångsidigt forum som konstruktivt kommer att interagera med hela ICC:s globala nätverk och bidra till såväl global som lokal policyutveckling.

Följande personer ingår i ICC Small Business Champions:

  • Victoria Alonsoperez, grundare och VD, Chipsafer
  • Victor Dosoretz, grundare och VD, Mantra Group
  • Jürgen Lindenberg, delägare, Lindy
  • Josie Morris, VD, WoolCool
  • Rohit Mehrotra, VD, NMK Textile Mills India
  • Anna Nordlander, grundare, Acnor AB
  • Pinaman Owusu, grundare och VD, ADJOAA

Läs mer: https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/small-business-champions-network-to-enable-smes-to-thrive-in-global-economy/