Avtalet innebär att Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), ICC:s organ för att stoppa förfalskningar och piratkopieringar, och antikorruptionsnätverket React etablerar ett program för att kartlägga och undanröja försäljningen av förfalskade varor. Programmet ska också öka kunskapen hos hyresvärdar på både privata och offentliga marknader om riskerna med att illegal verksamhet bedrivs i deras fastigheter.

Programmet bygger på BASCAPs rapport Measures to Engage Landlords in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods – Best Practices for Landlords, Governments and Enforcement Agencies. Både United States Trade Representative (USTR) och EU-kommissionen har erkänt den viktiga roll som lokala marknader innehar när det kommer till att sälja och distribuera förfalskade varor och båda har påbörjat arbetet med att globalt kartlägga de marknader där försäljning av förfalskade varor pågår regelbundet.  BASCAP och React kommer arbeta tillsammans med företag  med att identifiera dessa marknader, där köpcentrum, marknader, loppmarknader och marknadstorg även ingår. Dessutom kommer de samarbeta med markägare för att underlätta bortförsel, både frivillig och rättslig, och initiera en dialog med markägarna för att förhindra framtida marknadsplatser för förfalskningar.

Inledningsvis kommer programmet att fokusera på den europeiska marknaden. BASCAP och React ser att fler företag kommer vara med i programmet när det expanderar för att även inkludera Sydamerika och Sydostasien. Som ett nästa steg kommer programmet också att undersöka främjandet av en stämpel för marknader som visar att man följer god praxis.