Svenska ICC arrangerade i Almedalen seminariet: Motverka Korruption – Vad krävs i praktiken? Seminariet är en del av initiativet ”Tillsammans mot korruption” som tagits av Transparency International Sverige, Institutet Mot Mutor och American Chamber of Commerce. Det syftar till att öka medvetenheten om korruptionen och dess skadeverkningar och där medverkande organisationer utifrån positiva företecken kan visa på de goda exemplen i arbetet mot korruption.

ICC arrangerade sitt seminariepass tillsammans med Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Seminariet handlade om hur effektiva åtgärder mot korruption kan öka effektiviteten och stärka företagens lönsamhet. Under seminariet avhandlades bland annat frågorna: Hur kan företagen själva förbättra sitt arbete mot korruption? Vilken roll kan ansvarsfulla ägare spela? Hjälper hårdare regler eller bättre incitament?”

Se hela seminariet här