NSAB 2015

 

Sedan den första januari 2016 har de nya allmänna bestämmelserna NSAB 2015, (Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser) ersatt de tidigare bestämmelserna NSAB 2000. NSAB-bestämmelserna redogör framför allt för speditörens ansvar och övriga skyldigheter gentemot uppdragsgivaren, inom ramarna för de olika transportsrättsliga konventionerna.

 

I de nya bestämmelserna har det gjorts förändringar för att bättre spegla dagens verksamhet, bland annat har det getts utrymme för sådan logistikverksamhet som inte var så omfattande på 1990-talet. Exempel på det är så kallade uppdrag som tredjepartslogistik (3PL) och fjärdepartslogistik (4PL). Dessa uppdateringar innebär en anpassning till de förutsättningar som finns i dag.

En av de största förändringarna inom bestämmelserna rent juridiskt – för svensk del – är att tvister mellan speditören och dess uppdragsgivare framöver ska avgöras i en allmän domstol i det land där speditören har sitt säte. Tidigare har bestämmelserna föreskrivit att tvister ska lösas genom skiljedom.

Till:  NSAB 2015