Stockholm – 22 mars 2024

 Nya ledamöter invalda i Internationella Handelskammarens Överstyrelse i närvaro av H.M. Konungen

I samband med dagens årsmöte i Internationella Handelskammaren (ICC) valdes följande personer in som nya ledamöter i organisationens Överstyrelse:

  • Anna Borg: VD och koncernchef för Vattenfall.
  • Michael Green: VD och koncernchef för Handelsbanken.
  • Helena Hedblom: VD och koncernchef för Epiroc.
  • Lars Sandström: Tillträdande CFO för Ericsson.

ICC Sveriges Överstyrelse består av ledande representanter ur näringslivet som fungerar som ambassadörer för organisationens uppdrag att främja fri, regelbaserad och hållbar internationell handel. Överstyrelsens möten utgör ett viktigt tillfälle för ledamöterna att utbyta erfarenheter mellan sektorer och branscher, samt att möta regeringsföreträdare och andra beslutsfattare för att diskutera utmaningar som påverkar företagens internationella handel.

I samband med årsmötet arrangerades, i närvaro av ICC Sveriges beskyddare, Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf, ett högnivåseminarium på temat ”The Power of All: Mobilizing Finance and Innovation for the Green Transition”. Huvudtalare för seminariet var Anna Bjerde, operativ chef på Världsbanken med övergripande ansvar för bankens alla utlåningar och projekt. Efter huvudanförandet ledde Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation på Skanska, ett panelsamtal mellan Bjerde, Christian Levin, VD och koncernchef på Scania och TRATON samt Whitney Baird, VD på United States Council for International Business (USCIB).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig & ledningskoordinator, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46761037878