En ny studie finansierad av Internationella Handelskammaren (ICC) visar att den globala ekonomin kan minska med upp till 9,2 biljoner USD om jämlik tillgång till vaccin mot Covid-19 inte säkerställs globalt.

Rapporten inkluderar en omfattande analys av hur utbud och efterfrågan, såväl nationellt som internationellt och på sektorsnivå, påverkas av att länder sätter sina egna vaccinationsbehov framför andras. Internationell handel består idag av komplexa globala leverantörsled där företag är beroende av att kunna handla med varandra oavsett vilket land deras produktion är förlagd till. För en ekonomisk återhämtning är det därför avgörande att vaccinering sker över hela världen, och att länder undviker att falla tillbaka på så kallad vaccinnationalism. En viktig slutsats i rapporten är att sådant beteende riskerar att skada den egna ekonomiska återhämtningen som kommer att släpa efter om företag i andra länder inte kan återuppta produktionen till följd av att deras länder saknar tillgång till vaccin.

Studien visar tydligt den ekonomiska nyttan av ett effektivt globalt samverkansprogram för att påskynda utveckling, produktion och jämlik fördelning av tester, behandlingar och vaccin mot Covid-19. Skulle världens länder lyckas uppnå en fullständig finansiering av det befintliga programmet ACT Accelerator och dess vaccingren, COVAX, skulle vinsten av att få igång den globala ekonomin på nytt betala tillbaka sig själv många gånger om.

I ett uttalande där han välkomnade rapporten sa Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus:

The world faces a catastrophic moral failure in equal access to the tools to combat the pandemic. This research shows a potentially catastrophic economic failure.

The progress made by the ACT Accelerator shows solidarity in beating this virus. The longer we wait to provide vaccines, tests, and treatments to all countries, the faster the virus will take hold, the potential for more variants will emerge, the greater the chance today’s vaccines could become ineffective, and the harder it will be for all countries to recover. No-one is safe until everyone is safe. 

ICC:s globale generalsekreterare, John Denton:

– The new year presents us with an opportunity to correct course – to consign vaccine nationalism to the past and ensure multilateral efforts have the funding and support necessary to succeed.

ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko: 

– Som den här studien visar är säkerställandet av en hållbar fördelning av tester, behandlingar och vaccin inte bara moraliskt rätt väg att gå – att göra något annat är ekonomiskt oansvarigt. Pandemin har visat vilka framsteg vi kan göra när vi gemensamt arbetar mot samma mål – att vi på mindre än ett år har flera vaccin utvecklade är ett fantastiskt exempel på det. Nu måste världens länder visa att de också förstår detta. En hållbar, global, fördelning av vaccin är ett avgörande steg för att företag ska kunna starta upp sina verksamheter och därmed bidra till den ekonomiska återhämtningen globalt.

Läs mer och ladda ner rapporten på ICC:s globala hemsida.