Ny rapport presenterar en väg för harmoniserad utsläppshandel utan läckage

  • Ny rapport utforskar hur olika utsläppshandelssystem kan länkas samman och samtidigt undvika koldioxidläckage.
  • Rapporten lanseras av Internationella Handelskammaren, ICC, i samband med FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai.

I en ny rapport från Internationella Handelskammaren, ICC, undersöks hur olika system för prissättning av koldioxid kan länkas samman och risker för koldioxidläckage minskas. Rapporten lanserades under en paneldiskussion i samband med FN:s klimatkonferens COP28.

Genom prissättning kan nationella klimatmål uppnås till lägsta möjliga kostnad, vilket i sin tur skapar utrymme för ytterligare investeringar i utsläppsminskningar och klimatanpassning. I avsaknad av ett globalt system uppstår dock risker för koldioxidläckage, dvs. när utsläpp förflyttas utanför prissättningsområdet. Ett viktigt sätt för att motverka dessa risker är att skapa förutsättningar för internationellt samarbete och sammanlänkning av olika prissättningssystem.

Redan 2021 inledde ICC ett arbete för att utveckla principer och vägledning för effektiv utformning av prissättningssystem. Efter att ha presenterat principer kring varför och hur man ska utforma och implementera dessa system tar ICC med den nya rapporten nästa steg genom att fokusera på hur dessa sammanlänkningar kan ske.

I rapporten uppmanas beslutsfattare att ta särskild hänsyn till hur systemen och deras compliance-funktioner bör utformas för att skapa samstämmighet mellan nationella och frivilliga system, liksom till Parisavtalets Artikel 6 om internationell handel med utsläppsrätter. Artikel 6 är inte i sig själv utformad för att leda till ett globalt pris på koldioxid, men ger vägledning som kan skapa förutsättningar för en mer harmoniserad multilateral ansats kring koldioxidprissättning.

Utöver dagens lansering har ICC:s arbete kopplat till koldioxidprissättning under COP28 också presenterats av ICC:s globale generalsekreterare John Denton vid en högnivådiskussion arrangerad av Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Vid evenemanget deltog bl.a. ledande representanter från WTO, IMF, OECD och Världsbanken.

Ladda ner rapporten: https://iccwbo.org/news-publications/policies-reports/principles-and-proposals-for-effective-carbon-pricing/

Kontaktperson: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46761037878.

 

Dubai, 5 december 2023