Tvister inom byggnadsindustrin tenderar att vara mycket komplexa och tidskrävande, inte minst på grund av att kontrakten ofta innehåller mycket specifik information och fakta som kräver teknisk expertis. Värdet på kontrakten är ofta mycket högt, vilket gör det särskilt viktigt för parterna att kunna enas om en lösning.

För att underlätta för skiljemän att hantera dessa typer av tvister har ICC sedan 2002 gett ut ICC Report on Construction Industry Arbitrations: Recommended Tools and Techniques for Effective Management of Arbitrations under ICC Arbitration Rule, en rapport som erbjuder vägledning och verktyg, och som nu uppdaterats för att bättre spegla utvecklingen på området.

Den uppdaterade rapporten lanserades nyligen vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av ICC, ICC Sweden och White & Case. Aisha Nadar, medlem i ICC:s skiljedomskommission, som tillsammans med Christopher Seppälä lett arbetet med rapporten berättade om hur området förändrats.

Utvecklingen av mekanismer som kan förebygga och/eller minimera storleken på tvister har förenklat och minskat tidsåtgången för tvister inom byggindustrin. Ett exempel är s.k. Dispute Boards, som fungerar som en första instans att adressera tvister, och som har rätt att ge provisorisk resning. På så sätt kan man lösa mindre dispyter på ett tidigt skede och säkerställa att endast större tvister tas upp till skiljedomsförhandlingar, vilket sparar både tid och pengar för de inblandade parterna. Dispute Boards har också möjlighet att ingripa så snart de ser att en konflikt kan bryta ut och därmed ytterligare minimera tvisten.

Rapporten ger även praktiska råd om vilka kvalifikationer som bör prioriteras när man väljer skiljeman till en internationell byggnadstvist, samt beskriver ett antal procedurer i skiljeförfarandet som särskiljer sig just för byggnadsindustrin.

Aisha Nadar:Formella regelverk, utformningen av kontrakt, och procedurer för skiljedomsförfaranden utvecklas ständigt, och det har varit en bra övning att uppdatera ICC:s rapport. Unika erfarenheter från tvister inom byggsektorn har samlats in till denna koncisa rapport med syfte att uppmärksamma både skiljemän och experter inom byggindustrin på utvecklingen inom området. Som medordförande för arbetsgruppen är jag mycket glad att vi arrangerade den globala lanseringen av rapporten i Stockholm.

Rapporten riktar sig främst till skiljemän som inte har särskilt stor vana av byggnadstvister hanterade med ICC:s regler, eller som vill ha lätt tillgänglig information om vilka mekanismer och verktyg som finns att tillgå. Dessutom riktar sig delar av rapporten till de involverade parterna och deras ombud.

Här kan du ladda ner rapporten.